ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๓๒๗ คน จาก ๘๗ ประเทศ

รายนามและผลการแข่งขันของคณะผู้แทนประเทศไทยมีดังนี้
๑.นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ 
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน

๒.นายสิรวิชญ์ พงนคินทร์ 
โรงเรียนมหิลดวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง

๓.นายพงศพล พงศาวกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓๙ เหรียญทองแดง

๔. นายธนภูมิ เหล่าอรุณ 
โรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน

รายนามคณาจารย์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕. นางสาวอรทัย เรืองสมบัติ 
สสวท.

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางพัชรา คงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

ข้อมูล: เพจ Olympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีโดย
นางสาวธัญญลักษณ์ ชุญยราศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๒๒

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนชมรมวาทศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2562 ขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า “Mom’s secret “ ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา, การฉายหนังสั้นผลงานของนักเรียนในชื่อเรื่อง Untold, การพูดสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่, การแสดงละครวันแม่ของผู้นำวาทีแห่งเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 17 และการแสดงขับร้องประสานเสียง

 

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน หัวหน้าตึก คณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และหัวหน้าห้องเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2562 ขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า "สติปัญญาชาญ เวตาลปัญจวิงศติ" ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายในงานประกอบด้วย การแสดงทักษะความสามารถของนักเรียนมากมาย อาทิ การละเล่นเพลงพื้นบ้าน(ฉ่อย) การพูดสุนทรพจน์ การแสดงละครเรื่องนิทานเวตาล และการมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย


ชมรมกฎหมายน่ารู้ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ศาลอุทธรณ์ ภาค 9
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. นางสาวจินต์จุฑา เลขพลการ
2. นายภูมิศิวัฒน์ ทิตตภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยได้รับรางวัลเป็นโล่ และเงินรางวัล 10,000 บาท 

ครูวีระชัย บัวผัน เป็นครูผู้สอนเสริมและดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน