พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Print
19. 06. 17
posted by: Super User
Hits: 401

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นประธานในพิธี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตามแบบแผนพิธีการไหว้ครูครั้งโบราณเมื่อครั้งที่ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ได้ริเริ่มรื้อฟื้นขึ้น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๔ โดยใช้คำประพันธ์ ที่แต่งขึ้นใหม่ในขณะนั้น ของท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นแบบแผนพิธีการไหว้ครูที่โรงเรียนทั่วประเทศถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงความเคารพ ฝากตัวเป็นศิษย์ และเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

 

62428911_2306040463048246_4710087258231799808_o.jpg 62429666_2306040736381552_946317673405349888_o.jpg 62457222_2306041259714833_4736962646719332352_o.jpg

62505369_2306040656381560_4332214519406264320_o.jpg 62505369_2306041846381441_4622117914168786944_o.jpg 62528306_2306041519714807_1041170720467451904_o.jpg

62530907_2306040796381546_6375821527199252480_o.jpg 62535139_2306040493048243_6936515261285531648_o.jpg 62540461_2306041483048144_2283994287240642560_o.jpg

62545167_2306041736381452_4337240533085716480_o.jpg 62559158_2306041229714836_3101991656535097344_o.jpg 62581308_2306040513048241_1594427108795351040_o.jpg

62601310_2306041379714821_188561532584460288_o.jpg 62603430_2306041049714854_5263888634959888384_o.jpg 62653549_2306040693048223_3858503403596414976_o.jpg

63833618_2306041799714779_135240441317556224_o.jpg 63853495_2306040946381531_2407965447338065920_o.jpg 64204066_2306040909714868_2398459525070848000_o.jpg

64206692_2306041126381513_5749174034797428736_o.jpg 64221842_2306041926381433_6232738119116914688_o.jpg 64226255_2306041686381457_5763521304330240000_o.jpg

64228537_2306041419714817_7179268900209557504_o.jpg 64279913_2306041093048183_1320074583725834240_o.jpg 64290950_2306041893048103_824945136025731072_o.jpg

64408885_2306041286381497_5446351451422982144_o.jpg 64430197_2306042096381416_4373797112865882112_o.jpg 64431305_2306042013048091_5657779359826575360_o.jpg

64563142_2306041346381491_281056775745044480_o.jpg 64578488_2306040763048216_8604218115628204032_o.jpg 64590861_2306040616381564_900340228890296320_o.jpg

64673117_2306041546381471_9141015162780647424_o.jpg 64827310_2306040883048204_918505977752322048_o.jpg