ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับศูนย์เครือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพมหานครและศูนย์เครือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบว

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับศูนย์เครือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพมหานครและศูนย์เครือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสตามาตรฐานยุโรป ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมี นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 51 โรงเรียน
ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดังนี้

1. รางวัลคะแนนสูงสุด ระดับ A1
นายหรัช เทพธรณินทรา 
ห้อง 661 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้คะแนนร้อยละ 98
(สอบได้เมื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

2. รางวัลคะแนนสูงสุด ระดับ A2
1. นางสาววิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ ห้อง 224
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(สอบได้เมื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

2. นางสาวโรลวีน่าร์ จอนต์ ห้อง 651
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(สอบได้เมื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ได้คะแนนร้อยละ 96