โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับ ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่านที่ ๑๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับ ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่านที่ ๑๔