ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกท่าน, คุณ Jörg Klinner หัวหน้าแผนกภาษา สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, คุณ Markus Stichel ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต Pasch, คณะครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน จากประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน ณ ห้อง 111 ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

 




















กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลปรากฏ ดังนี้

๑) นางสาวขวัญปรียา อนุกูล นักเรียน ม.๖ ห้อง ๒๒๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


๒) นางสาวชนม์พศิน แก้วปราง นักเรียน ม.๕ ห้อง ๘๒๓ และนายธณชล วิมลสัจจารักษ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ห้อง ๖๕ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม ๒ คน)​ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

อนึ่ง การแข่งขันครั้งนี้ มีครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย และครูภวิชช์ อรุณวรรณ เป็นผู้ดูแล พานักเรียนไปแข่งขันและรับรางวัล

 






























" ชีวิต 3 ปีในรั้วเตรียมอุดมศึกษา ... ก็เหมือนเกมหนึ่งเกม ที่ผู้เล่นมีเวลาจำกัด ความรู้ มิตรภาพ และกิจกรรมมากมายกำลังรอคุณ อยู่ ... เพียงแค่คุณกดปุ่มเริ่มเท่า นั้น "

>>>Triam Udom Open House 2019<<<

 จัดขึ้นในธีม 'เกมออนไลน์' ในวันที่ 11 และ 12 มกราคมนี้ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานได้

... แล้วคุณพร้อมหรือยัง ที่จะมาเป็นผู้เล่นเกมนี้ด้ วยตนเอง ...

#TriamUdomOpenHouse2019

 




แผนผังงานนิทรรศการ "๘๑ ปี เตรียมอุดมศึกษา ก้าวหน้าสู่อนาคต" ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา



















การเต้นระบำฟามิงโก้ โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาสเปน ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

น.ส. ชนม์พศิน แก้วปราง นักเรียนชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๓ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" จัดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยนักเรียนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี
อนึ่ง ในการประกวดครั้งนี้ มีคุณครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนส่งเรียงความเข้าประกวด และคุณครูภวิชช์ อรุณวรรณ เป็นผู้นำนักเรียนเข้ารับรางวัล