โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำนักเรียนเข้าแข่งขัน”แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี” จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท โล่และเกียรติบัตร ซึ่งจะทำพิธีมอบในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายนามนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

๑. นายกษิดิ์เดช ไชยยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๘๑๕
๒. นายณัฐพงศ์ รัตนสานส์สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๒ 
๓. นางสาวณัชณิภัคญ์ ธนอริยาไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๔๓๘

โดยมีผู้ฝึกซ้อม คือ ครูน้ำทิพย์ ชัยวงศ์ และครูสัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล

 

กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดกิจกรรม "สอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนวัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณครูทิพย์อาภา ศรีวรางกูล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา) เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภาษาเยอรมันโอลิมปิกระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APDO) ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. น.ส. ญาณิศา วรารักษ์พงศ์
    นักเรียนชั้น ม. 6 ห้อง 49 
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ
    เหรียญทอง ระดับ A2
    และได้เป็นตัวแทนประเทศ
    ไทยไปแข่งขัน ณ เมืองโบกอร์ 
    ประเทศอินโดนีเซีย

2. นายปณต พงษ์พัฒนพันธ์
     นักเรียนชั้น ม. 5 ห้อง 344
     ได้รับเกียรติคุณประกาศ
     ระดับ A1
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอัครวัฒน์ สุจริตกุล นักเรียนแผนการเรียนภาษา-ภาษาเยอรมัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 72 ซึ่งเข้าร่วมประกวดร้องเพลงจีนรายการ ”Water Cube Cup” Singing Contest 2019 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งร้องเพลงจีนระดับโลก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2562
 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย แก่ ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย จัดโดย กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง ประจำปีพุทธศักราช 2561