นายทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจ ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมก

นายทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจ ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-28 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองไฟรบวร์ก (Freiburg) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวปิ่นประภา พืชผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 48

2. นายอันดามัน สายสีทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 49

ทั้งนี้ นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูผู้สอนภาษาเยอรมัน เป็นหัวหน้าคณะ ดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้