ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งกำลังใจ ให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เมืองคลูซ-นาโปกา ประเทศ โรมาเนีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีและร่วมส่งกำลังใจ ให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เมืองคลูซ-นาโปกา ประเทศ โรมาเนีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้แก่

1.นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ ต.อ.๗๘
2.นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพ ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๔๓
3.นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๔๓ 

ขอให้นักเรียนทั้ง ๓ คนประสบความสำเร็จจากการแข่งขันในครั้งนี้