นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วย Mr.Timo Kozlowski ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต (Pasch) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมส่งคณะนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ Pasch จำนวน 8 คน ซ

นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วย Mr.Timo Kozlowski ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต (Pasch) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมส่งคณะนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ Pasch จำนวน 8 คน ซึ่งได้รับทุนเรียนภาษาเยอรมัน (Jugendkurs) ณ สถาบันเกอเธ่ เมือง St. Perter Ording ประเทศ Germany เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้ได้รับทุนและร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวคคนัมพร กออนันตกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 345 แผนการเรียนภาษาเยอรมัน
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้