กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมร้องเพลงในกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Print
18. 12. 11
posted by: Super User
Hits: 543

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมร้องเพลงในกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคุณครูเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ และคุณครูอรนุช ทองทักษิณ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน