ครูชัชชัย จิตต์ชุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และครูอรนุช ทองทักษิณ ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาภาษาเยอรมัน นำนักเรียนแผนการเรียนภาษา - เยอรมัน จำนวน 19 คนไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไทย - เยอรมัน ณ เมือง Celle ประเทศ Germ

ครูชัชชัย จิตต์ชุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และครูอรนุช ทองทักษิณ ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาภาษาเยอรมัน นำนักเรียนแผนการเรียนภาษา - เยอรมัน จำนวน 19 คนไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไทย - เยอรมัน ณ เมือง Celle ประเทศ Germany ระหว่างวันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2561