ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จำนวน 130 คน จากโรงเรียน Hirano senior high school ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต

ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จำนวน 130 คน จากโรงเรียน Hirano senior high school ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองเป็นผู้ประสานงานและดูแลการจัดกิจกรรม