นักเรียนสายการเรียนภาษา-ญี่ปุ่น และวิทย์-คณิต-ญี่ปุ่น จำนวน 13 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 กันย

นักเรียนสายการเรียนภาษา-ญี่ปุ่น และวิทย์-คณิต-ญี่ปุ่น จำนวน 13 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561

โดยมีคุณครูกอบเกื้อ คชเสนี และคุณครูวรกานต์ สมจิตต์ เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดโครงการ