ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช ้งาน Office 365

หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล Microsoft Office365 for Education

                

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certification MIE ทุกคน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึก 9

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ครูชาญวิทย์​ ศรีโพธิ์ลา​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ​ คุรุสดุดี​ ประจำปี​ 2562​ เนื่องในโอกาสวันครู

 

ครสดด.ความละเอยดนอย2 optimized