ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน ณ ห้อง 111 ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกท่าน, คุณ Jörg Klinner หัวหน้าแผนกภาษา สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, คุณ Markus Stichel ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต Pasch, คณะครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน จากประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน ณ ห้อง 111 ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562