ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ประกาศแจ้งขอเลื่อนการมอบโล่และใบประกาศให้แก่นักเรียนผู้ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนในวันเกียรติยศ
ตามที่โรงเรียนกำหนดให้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันเกียรติยศ และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ด้วยมีนักเรียนจำนวนมากที่ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับมอบรางวัลได้ และโรงเรียนมีกิจกรรม การประชุมจากองค์กรภายนอก และประธานมอบรางวัลที่สนับสนุนโรงเรียนติดภารกิจ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการมอบโล่และรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงออกไปก่อน และเมื่อมีกำหนดชัดเจนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป
 กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)