การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 เม.ย. 2561
 
ประกาศแจ้งเตือนผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ และความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนที่สมัครประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ และความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการสอบคัดเลือกประเภทโควตาจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการสอบคัดเลือกประเภทโควตาจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศการรับนักเรียน ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
รายละเอียดการทดสอบนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีร่วมสมัย ศิลปะ และนาฏศิลป์ (เพิ่มเติม)
 
นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
 
รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล อนุสรณ์ 80ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

icon 02


 
 

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)