ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล อนุสรณ์ ๘๐ ปี

1. ระดมทุน / งานงบประมาณ
2. สรรหาประติมากร
3. ร่างแบบรูปปั้น
4. ปั้นขยาย
5. ต้นแบบ
6. หล่อรูปปั้น
7. ประดิษฐาน
8. งานภูมิทัศน์
9. เคลียร์พื้นที่
10. ปูพรมเข็มรับน้ำหนัก
11. โครงสร้างรับอนุสาวรีย์
12. Steps / Planters / Curbs / Concrete
13. Finishing
14. Relief Plates / Poem Wall
15. ปลูกต้นไม้

โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล อนุสรณ์ ๘๐ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา