เข้าเว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำหนดการการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนหน่วยการเรียน ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษาผ่าน 7-11 สาหรับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560