Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

หน่วยงานภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบ Intranet

เว็บไซต์อรรถประโยชน์

เว็บไซต์เดิม

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศข่าวพิเศษ

ประกาศจากงานทะเบียนวัดผล
ขอแจ้งนักเรียนชั้น ม.๖ สามารถมารับใบปพ.๑ (เอกสารจบหลักสูตร)
ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
(ยกเว้นวันหยุดราชการ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๕๗)


เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.๔, ม.๕
แจ้งเรื่องการสอบ และวันปิด - เปิดภาคเรียน 


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลื่อนวันสอบ GAT/PAT

GAT/PAT ครั้งที่ 1 เลื่อนเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557
GAT/PAT ครั้งที่ 2 เลื่อนเป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สทศ.

 

ประกาศรับสมัครสำหรับนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดวันรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีกำหนดการดังนี้

  • วันรับสมัคร                       วันที่ 20-24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบคัดเลือก                     วันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น.
  • ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น.
  • มอบตัว                            วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในภายหลัง

ข่าวเด่น