เข้าเว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ยืนยันรับสิทธิ์ ประเภทโควตาจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560