X
Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

หน่วยงานภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบ Intranet

เว็บไซต์อรรถประโยชน์

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศข่าวพิเศษ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอต้อนรับ และแสดงความยินดีในความสามารถของนักเรียน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอต้อนรับและแสดงความยินดีในความสามารถของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ได้รับเหรียญเงิน 

นายภูมิรพี ลือนาม

ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศคาซัคสถาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอต้อนรับ และแสดงความยินดีในความสามารถของนักเรียน ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอต้อนรับและแสดงความยินดีในความสามารถของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ได้รับเหรียญทอง
1. นายวีรภัทร  ยศอมรสุนทร

ได้รับเหรียญเงิน

1. นายนภสินธุ์  วิทยาภาเลิศ
2. นายเรืองรวี  กิติโชตน์กุล


ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน

วงดนตรีไทยร่วมสมัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วงดนตรีไทยร่วมสมัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยกองทัพบกและ ปตท. วงดนตรีไทยร่วมสมัยได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับตัวแทนจากภาคต่างๆในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสามารถของนักเรียน ในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสามารถของนักเรียน

นางสาวณัชชา ฉันทชัยวัฒน์

ในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเชอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสามารถของนักเรียน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสามารถของนักเรียน

นายภูมิรพี ลือนาม

ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ประเทศคาซัคสถาน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ดังรายนามต่อไปนี้

เหรียญทอง
๑. นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ต.อ. ๗๕)
๒. เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ ม.๔ ห้อง ๙๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เหรียญเงิน
๓. นายธีร์ งามแสงรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ต.อ. ๗๕)
๔. นายพชร เศวตมาลย์ ม.๖ ห้อง ๑๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๕. นายศิวกร สงวนหมู่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

เหรียญทองแดง
๖. นายทัชชนก คำพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความยินดีแก่ นายวัชระ ศรวณีย์ ต.อ. ๗๕ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย


ส่งกำลังใจสู่ความเป็นเลิศ 2558

ด้วยนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 14 คน ซึ่งจะเดินทางไปแข่งขันระหว่างประเทศในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 นี้ รวมทั้งตัวแทนไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย จำนวน 2 คน (ไปแข่งขันแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558) เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นกำลังใจแก่นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงจัดงาน “ส่งกำลังใจไปสู่ความเป็นเลิศ” ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายม 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                                                                       คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

วิดีโอ

นายภีมข์ ศุภชลาศัย ม.๕ ห้อง ๔๔๔ ประธานชมรมดนตรีไทย ปี ๒๕๕๗เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น

ชนะเลิศ เดี่ยวซออู้ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ปี ๒๕๕๗ 

โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ควบคุมโดย ท่าน ผอ.ดร.ปรเมษฐ์ โมลี
ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า กสร.ศิลปะ
ครูเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
ครูศิริพันธุ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา