เข้าเว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำแนะนำ TU-ID และบริการอีเมลนักเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6