X
Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

หน่วยงานภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบ Intranet

เว็บไซต์อรรถประโยชน์

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศข่าวพิเศษ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจามจุรีศรีโพธิ์


"โรงเรียนของเรามีประวัติงดงามมานานแล้ว และหวังว่าประวัตินี้จะตกทอดมาถึงพวกเธอ และเธอจะรับไว้มิให้เสื่อมเสีย" มล.ปิ่น มาลากุล

ข้อความที่มีความหมายลึกซึ้ง สร้างความประทับใจความผูกพันข้างต้น ได้ถูกนำมาจารึกไว้บนแผ่นป้ายรูปทรงสมุดเล่มใหญ่ ตั้งโดดเด่นเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของบริเวณลานจามจุรีศรีโพธิ์ จนเป็นสถานที่สำคัญที่หนึ่งในโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ที่ไม่เพียงแต่ชาวเตรียมอุดมฯเท่านั้น ผู้ที่ได้ผ่านเข้ามา ต่างเก็บภาพแห่งความสุข ความทรงจำ กับสถานที่ที่งดงามและมีคุณค่าทางความรู้สึกแห่งนี้

ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป สิ่งก่อสร้างทุกอย่างย่อมมีการสึกหรอผุพัง แม้มองดูจากภายนอก แผ่นป้ายดังกล่าวนี้จะดูสวยงามจะมีก็เพียงรอยซีดจางของสี เพราะผ่านแดดผ่านฝนมาเป็นเวลาหลายปี ทางโรงเรียนจึงได้ให้ช่างทาสีมาปรับปรุงทาสีใหม่ให้สวยงามสดใส เมื่อช่างทาสีเริ่มดำเนินงาน ได้พบว่าโครงสร้างด้านในของแผ่นป้ายมีการผุพังสึกหรอ ดังปรากฏในภาพ จนอาจเป็นอันตรายกับผู้คนที่ยืนอยู่ในบริเวณใกล้ๆ ได้ 

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนจึงได้มีมติให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยทำโครงสร้างแผ่นป้ายใหม่ให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น โดยมีการออกแบบแผ่นป้ายข้อความดังรูป (แบบจำลอง) เพื่อให้แผ่นป้ายมีความสวยงาม แข็งแรง คงทน และมีความสอดคล้องเข้ากับทัศนียภาพรอบข้างที่จะมีการปรับปรุงให้สวยงามเช่นกัน


คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม


 

ข่าวเด่น

วิดีโอ

นายรัฐพงศ์ ปิติชาญ ม.6 ห้อง 155
นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย
ชนะเลิศเหรียญทอง ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม.ปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ควบคุมโดย
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี
ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า กสร.ศิลปะ


ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา