เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


*ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษา กรณีนักเรียนพักการเรียน หรือเข้าร่วมโครงการต่างประเทศ ให้นักเรียนมาดำเนินการลงทะเบียนภายหลัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://student.triamudom.ac.th