เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

*ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษารอบสุดท้าย เนื่องจากระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีปัญหา จึงให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ให้นำเงินมาชำระได้ที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2561