*** โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไม่สะดวกที่จะให้นำรถเข้ามาจอดในบริเวณสนามสอบ