X
Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

หน่วยงานภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบ Intranet

เว็บไซต์อรรถประโยชน์

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศข่าวพิเศษ

การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด**(ภูมิภาคต่างจังหวัด)**เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 


 

ขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความจำเป็นในการรื้อถอนอาคารหลังเดิมและก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ประตูทางออกฝั่งพญาไทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เพื่อให้รถเครนขนาดใหญ่ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ได้กรุณาจอดรถยนต์ส่งบุตรหลานที่ป้ายรถประจำทางเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะวางรากฐานอาคารเรียบร้อย จึงจะสามารถใช้ประตูออกฝั่งพญาไท ได้ตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือโดยทั่วกัน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


 

ข่าวเด่น

วิดีโอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และชมรมดนตรีไทย นายภีมข์ ศุภชลาศัย ม.๖ ห้อง ๒๒๗ ชนะเลิศเดี่ยวซอสามสาย เพลงสุรินทราหู ๓ ชั้น การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ควบคุมโดย 
ท่าน ผอ.ดร.ปรเมษฐ์ โมลี 
ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า 
กสร.ศิลปะ ครูเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี

ประกาศทั่วไป