เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


*ประกาศแจ้งขอเลื่อนการมอบโล่และใบประกาศให้แก่นักเรียนผู้ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนในวันเกียรติยศ ตามที่โรงเรียนกำหนดให้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันเกียรติยศ และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ด้วยมีนักเรียนจำนวนมากที่ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับมอบรางวัลได้ และโรงเรียนมีกิจกรรม การประชุมจากองค์กรภายนอก และประธานมอบรางวัลที่สนับสนุนโรงเรียนติดภารกิจ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการมอบโล่และรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำชื่อเสียงออกไปก่อน และเมื่อมีกำหนดชัดเจนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป