X
Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

หน่วยงานภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบ Intranet

เว็บไซต์อรรถประโยชน์

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศข่าวพิเศษ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจามจุรีศรีโพธิ์


"โรงเรียนของเรามีประวัติงดงามมานานแล้ว และหวังว่าประวัตินี้จะตกทอดมาถึงพวกเธอ และเธอจะรับไว้มิให้เสื่อมเสีย" มล.ปิ่น มาลากุล

ข้อความที่มีความหมายลึกซึ้ง สร้างความประทับใจความผูกพันข้างต้น ได้ถูกนำมาจารึกไว้บนแผ่นป้ายรูปทรงสมุดเล่มใหญ่ ตั้งโดดเด่นเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของบริเวณลานจามจุรีศรีโพธิ์ จนเป็นสถานที่สำคัญที่หนึ่งในโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ที่ไม่เพียงแต่ชาวเตรียมอุดมฯเท่านั้น ผู้ที่ได้ผ่านเข้ามา ต่างเก็บภาพแห่งความสุข ความทรงจำ กับสถานที่ที่งดงามและมีคุณค่าทางความรู้สึกแห่งนี้

ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป สิ่งก่อสร้างทุกอย่างย่อมมีการสึกหรอผุพัง แม้มองดูจากภายนอก แผ่นป้ายดังกล่าวนี้จะดูสวยงามจะมีก็เพียงรอยซีดจางของสี เพราะผ่านแดดผ่านฝนมาเป็นเวลาหลายปี ทางโรงเรียนจึงได้ให้ช่างทาสีมาปรับปรุงทาสีใหม่ให้สวยงามสดใส เมื่อช่างทาสีเริ่มดำเนินงาน ได้พบว่าโครงสร้างด้านในของแผ่นป้ายมีการผุพังสึกหรอ ดังปรากฏในภาพ จนอาจเป็นอันตรายกับผู้คนที่ยืนอยู่ในบริเวณใกล้ๆ ได้ 

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนจึงได้มีมติให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยทำโครงสร้างแผ่นป้ายใหม่ให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น โดยมีการออกแบบแผ่นป้ายข้อความดังรูป (แบบจำลอง) เพื่อให้แผ่นป้ายมีความสวยงาม แข็งแรง คงทน และมีความสอดคล้องเข้ากับทัศนียภาพรอบข้างที่จะมีการปรับปรุงให้สวยงามเช่นกัน


คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม


 

ข่าวเด่น

วิดีโอ

ถ้วยพระราชทาน ถ้วยที่ 25 วงดนตรีสากลร่วมสมัย

วงณัฐชัยธัช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการประกวดบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 6”
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดโดย กองทัพบก และ ปตท.

ควบคุมวงโดย ท่านผู้อำนวยการ.ดร.ปรเมษฐ์ โมลี
ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า กสร.ศิลปะ
ครูชัยภัค ภัทรจินดา
ตอ.45 เรียบเรียงเสียงประสาน
ครูทศพร ทัศนะ ,ครูอัครพล อภิโช , ครูอนุวัฒน์ รู้เจี่ยมสิน และครูโอ๊ต

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา